Tidsskriftet Våre Rovdyr

tidsskriftet våre rovdyrForeningen gir ut tidsskriftet Våre Rovdyr to ganger i året. Tidsskriftet holder deg oppdatert på aktuelle saker og gir mye interessant bakgrunnsstoff om rovdyr.

Som medlem mottar du tidsskriftet automatisk. Heftene mottas også av en rekke sentrale og regionale offentlige instanser. Blant annet Miljøverndepartementet, Fylkesmennene, Direktoratet for Naturforvaltning, og Stortingets Energi- og miljøkomité.

Tidsskriftet er veldig populart blant våre medlemmer, og er en god grunn til å melde seg inn i foreningen!

Institusjoner kan abonnere på tidsskriftet for 250 kr i året. Enkelteksemplarer kan bestilles for 50 kr per stykk. Benytt deg av kontaktskjemaet i menyen for å bestille.